Jag är en lösningsfokuserad och lekfull 50-åring med tre underbara ungar och sambo. Jag har en förkärlek för skärgård och hav och spelar gärna tennis, mediterar, yogar och joggar.

 

Jag är också

journalist (har en fil kand i journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet, 120 p, 1994)

samtalsterapeut i psykosyntes (diplomerad och auktoriserad efter fyra års psykologistudier vid HumaNova i Stockholm och lika många år i egen terapi, 2006), par- och relationsterapeut (diplomerad efter en termins fortbildning på HumaNova, 2011) och med en steg 1-behörighet i integrativ psykoterapi (KBT, ACT, Schematerapi, 2012), gruppledare i ACT (Acceptance and Commitment Therapy, 2016) samt handledare (diplomerad efter en termins fortbildning på HumaNova, 2017)

coach (diplomerad efter en termins fortbildning för samtalsterapeuter vid Empowerment Coaching i Stockholm, 2008)

medförfattare och redaktör/textbearbetare av ett femtontal böcker i personlig utveckling.

lärare på HumaNova i Stockholm

kurshållare på TerapeutAkademin i Stockholm.

certifierad handledare i sorgbearbetning

ordförande i Psykosyntesförbundet

 

Foto: Jenny Puronne, Slottstudion.se