Gå en kurs som hjälper dig att bearbeta och läka sorg

I januari 2018 blev jag certifierad handledare i sorgbearbetning och tar nu emot både enskilda individer och grupper i sorgbearbetning. Syftet är att bearbeta, förlösa smärta och läka sorg kopplad till olika förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

Läs mer om sorg här.

 

 

Gå en e-kurs och utveckla dig själv

Kontinuerligt startar jag e-kurser, både lärarledda och baserade på självstudier, i sex delar i TerapeutAkademins regi. Under rubriken ”Skapa bättre balans och mer livsglädje” får du enkla men effektiva redskap för att stärka självkänslan, kommunicera tydligare, hantera konflikter bättre, sätta realistiska mål, träna medveten närvaro, minska stress och fylla på med ny energi. Kursen innehåller teoriavsnitt, övningsuppgifter, reflektion i egen kursdagbok och diskussioner i ett digitalt klassrum.Gå en kurs som hjälper dig att leva livet fullt ut

Våren 2017 gick jag en gruppledarutbildning i den evidensbaserade metoden ACT – Acceptance and Commitment Therapy – som har visat sig ge mycket goda resultat när det handlar om att hantera stress och främja hälsa. Varmt välkommen att höra av dig för mer information kring en kurs som har potential att förändra livet i positiv riktning.

Gå utbildningar och kurser på HumaNova

Sedan 2013 år arbetar jag som lärare på HumaNova. Jag har förmånen att följa både en etta under basåret "Bli den du är" och en tvåa under elevernas samtalscoach-utbildning. Är du nyfiken på HumaNovas varierande och inspirerande utbud, läs mer här: www.humanova.com